Begroting 2021
portal

Paragrafen

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

We geven u in deze paragraaf inzicht in welke mate de gemeente in staat is risico’s met financiële gevolgen op te vangen zonder direct het beleid te moeten aanpassen.
In 2018 hebben wij de beleidsnota weerstandsvermogen en risicobeheersing vastgesteld. De gemeente Meierijstad wil risico’s niet elimineren, maar wil ze aanvaardbaar en beheersbaar houden. Gezond verstand laten we de boventoon voeren bij risicobeheersing, zodat we doen wat we moeten doen. Twee maal per jaar beoordelen we ons risicoprofiel opnieuw.

Per 1 januari 2016 zijn de gemeenten vennootschapsplichtig voor activiteiten waarbij wordt opgetreden als onderneming. Vennootschapsbelasting is verschuldigd vanwege fiscale winst die per saldo is gerealiseerd op ondernemingsactiviteiten in het betreffende begrotingsjaar na eventuele verrekening van fiscale verliezen uit eerdere begrotingsjaren.
Op grond van de eerste inventarisatie en externe toets is de verwachting dat er geen vennootschapsbelasting betaald hoeft te worden. Nadere uitwerking moet nog plaatsvinden. Er is geen budget en risico opgenomen binnen de begroting.

Deze pagina is gebouwd op 04/28/2021 12:13:56 met de export van 10/29/2020 13:54:14