Begroting 2021
portal

Dit is de Programmabegroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024 van de gemeente Meierijstad. Deze begroting geeft informatie over de plannen van het college en van de gemeenteraad. In de begroting staat per programma aangegeven wat we willen bereiken, welke activiteiten de gemeente Meierijstad daarvoor wil gaan ondernemen en wat dit gaat kosten.

Deze pagina is gebouwd op 10/22/2020 19:15:37 met de export van 10/21/2020 14:14:46