Begroting 2021
portal

Algemeen

Aanbiedingsbrief

Geachte raadsleden,

Graag bieden wij u de begroting 2021 aan. We hebben stevig toegewerkt naar de structureel sluitende begroting, die nu voorligt. Het college gaat vol overtuiging door met wat onze doelstelling was en is voor de resterende jaren van deze coalitieperiode: flink investeren in Meierijstad. Door de ambities uit ons collegeprogramma ‘Mijlpalen van Meierijstad’ verder uit te werken en te investeren in ontwikkelingen die goed zijn voor Meierijstad. Met daadkracht, maar ook met gevoel voor de realiteit.

We constateren dat het in evenwicht houden van de uitgaven en inkomsten steeds moeilijker wordt. We verwachten dat de (financiële) gevolgen van de coronacrisis in 2021 echt duidelijk worden. Ook stijgt het geld dat de gemeente krijgt van het Rijk opnieuw niet mee met de gestegen uitgaven voor met name WMO en Jeugdzorg. We zijn terughoudend geweest in het opnemen van nieuwe investeringen en concentreren ons op het realiseren van de afgesproken ambities, die al waren voorzien in de meerjarenbegroting.

Door met  deze begroting 2021 de nodige voorzichtigheid in acht te nemen, kunnen we mogelijke tegenvallers in de toekomst opvangen. Om vet op de botten te houden en een financieel gezonde gemeente te blijven waar het goed wonen, werken en leven is voor onze inwoners.

Deze pagina is gebouwd op 04/28/2021 12:13:56 met de export van 10/29/2020 13:54:14