Begroting 2021
portal

Financiën

Overzicht van baten en lasten

Overzicht van baten en lasten

(Bedragen x € 1.000)

Begroting 2021

Begroting 2022

Programma

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

0 Bestuur en ondersteuning

8.406

1.598

-6.808

9.918

1.599

-8.319

1 Veiligheid

6.471

361

-6.110

6.540

301

-6.239

2 Verkeer, vervoer en waterstaat

9.957

687

-9.270

9.908

687

-9.221

3 Economische ontwikkelingen

18.615

17.557

-1.058

20.577

19.565

-1.012

4 Onderwijs

9.688

1.466

-8.222

9.326

1.466

-7.860

5 Sport, cultuur en recreatie

26.135

5.440

-20.695

25.840

5.440

-20.400

6 Sociaal domein

81.876

16.152

-65.724

81.412

16.126

-65.286

7 Volksgezondheid en milieu

22.949

19.219

-3.730

22.571

18.645

-3.926

8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

16.991

16.546

-445

17.943

17.512

-431

Algemene uitkering

1.106

122.074

120.968

1.206

124.611

123.405

Lokale heffingen

1.387

20.093

18.706

1.375

20.738

19.363

Dividend

267

267

267

267

Saldo van de financieringsfunctie

-1.049

230

1.279

-1.102

223

1.325

Overhead

21.740

834

-20.906

21.492

834

-20.658

Stelpost onvoorzien

250

-250

250

-250

Lasten en baten ontwikkelambities

0

0

0

0

0

0

Mutaties reserves per programma

Toevoeging

Onttrekking

Saldo

Toevoeging

Onttrekking

Saldo

0 Bestuur en ondersteuning

3.500

4.333

833

3.500

4.292

792

1 Veiligheid

8

8

0

0

2 Verkeer, vervoer en waterstaat

213

213

213

213

3 Economische ontwikkelingen

125

125

100

100

4 Onderwijs

863

863

506

506

5 Sport, cultuur en recreatie

497

497

384

384

6 Sociaal domein

377

377

141

141

7 Volksgezondheid en milieu

358

358

350

350

8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

88

88

0

Mutaties reserves ontwikkelambities

0

0

0

0

Geraamd resultaat bestaand beleid

228.022

229.386

1.364

230.756

234.000

3.244

Geraamd resultaat inclusief ontwikkelambities

228.022

229.386

1.364

230.756

234.000

3.244

Overzicht van baten en lasten

(Bedragen x € 1.000)

Begroting 2023

Begroting 2024

Programma

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

0 Bestuur en ondersteuning

11.837

1.439

-10.398

14.826

1.438

-13.388

1 Veiligheid

6.547

301

-6.246

6.537

301

-6.236

2 Verkeer, vervoer en waterstaat

9.867

687

-9.180

9.845

687

-9.158

3 Economische ontwikkelingen

18.018

17.107

-911

10.387

9.485

-902

4 Onderwijs

8.971

1.466

-7.505

8.713

1.246

-7.467

5 Sport, cultuur en recreatie

25.791

5.440

-20.351

25.729

5.440

-20.289

6 Sociaal domein

80.970

16.111

-64.859

80.711

16.111

-64.600

7 Volksgezondheid en milieu

22.666

18.758

-3.908

22.419

18.466

-3.953

8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

15.744

15.294

-450

14.875

14.468

-407

Algemene uitkering

1.206

125.906

124.700

1.206

127.348

126.142

Lokale heffingen

1.355

21.390

20.035

1.355

21.390

20.035

Dividend

267

267

267

267

Saldo van de financieringsfunctie

-900

218

1.118

-672

215

887

Overhead

21.342

834

-20.508

20.983

834

-20.149

Stelpost onvoorzien

250

-250

250

-250

Lasten en baten ontwikkelambities

0

0

0

0

0

0

Mutaties reserves per programma

Toevoeging

Onttrekking

Saldo

Toevoeging

Onttrekking

Saldo

0 Bestuur en ondersteuning

3.500

4.221

721

3.500

3.870

370

1 Veiligheid

8

8

0

0

2 Verkeer, vervoer en waterstaat

195

195

190

190

3 Economische ontwikkelingen

0

0

0

0

4 Onderwijs

234

234

124

124

5 Sport, cultuur en recreatie

354

354

320

320

6 Sociaal domein

4

4

0

0

7 Volksgezondheid en milieu

350

350

350

350

8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

0

0

0

0

Mutaties reserves ontwikkelambities

0

0

0

0

Geraamd resultaat bestaand beleid

227.164

230.584

3.420

220.664

222.550

1.886

Geraamd resultaat inclusief ontwikkelambities

227.164

230.584

3.420

220.664

222.550

1.886

Deze pagina is gebouwd op 04/28/2021 12:13:56 met de export van 10/29/2020 13:54:14