Begroting 2021
portal

Programmalijnen

Overzicht

In het Mijlpalen van Meierijstad document zijn 5 centrale thema’s benoemd: participatie, leefbaarheid, innovatie, duurzaamheid en gezondheid. Het college heeft deze thema’s ondergebracht in één of meerdere programmalijnen. Aanvullend op de centrale thema’s heeft het college de programmalijnen omgevingswet, organisatieontwikkeling en inclusie vastgesteld. Het thema innovatie is opgenomen in twee programmalijnen, participatie en organisatieontwikkeling. Het werken met programmalijnen is een passende werkwijze voor de organisatie om bestuurlijke ambities te bereiken. Het gaat hierbij om complexe vraagstukken met een veranderopgave. De activiteiten van de programmalijnen lopen als een “breipen” door meerdere begrotingsprogramma’s. Daardoor ontstaat een matrixorganisatie om activiteiten in samenhang op te pakken.

Zoeken binnen deze pagina.
Kies een van de sorteer opties.
Sorteren op
Deze pagina is gebouwd op 04/28/2021 12:13:56 met de export van 10/29/2020 13:54:14