Begroting 2021
portal

Programma's

7 Volksgezondheid en milieu

Wat willen we bereiken?

Gezondheid is een speerpunt van Meierijstad. Gezond gedrag wordt gestimuleerd ondersteund door preventieprojecten. Meierijstad is actief en loopt voorop op het gebied van duurzaamheid. We scheiden ons afval nog beter, belonen dit en zetten stappen op het gebied van de circulaire economie.
We gaan beter meten, beter monitoren en scherper handhaven op de provinciale (Omgevingsdienst Brabant Noordoost) en landelijke normen. De gemeente zet jaarlijks zichtbare stappen richting energieneutraal. Op weg daar naar toe willen we energiebesparing en productie van duurzame energie versterken.

Beleidsindicatoren

In de volgende tabel geven we de verplichte indicatoren vanuit waarstaatjegemeente.nl weer. We hebben hierbij ook een referentiemeting opgenomen. Hiervoor gebruiken wij de gemiddelde waarde van gemeenten in de grootteklasse van 50.000 tot 100.000 inwoners.

Indicator

Bron

Jaar

Meierijstad

Ref.

Jaar 

Meierijstad

Ref.

Omvang huishoudelijk restafval, kg per bewoner per jaar.

CBS statistiek Huishoudelijk afval

2018

99

165

2017

99

170

Hernieuwbare energie, als % van totale energieverbruik gemeente.

Klimaatmonitor - Rijkswaterstaat

2018

6,0%

geen data bekend

2017

4,6%

geen data bekend

 

Lasten & baten

x €1.000

Lasten

€ 22.949

10,0 %

Baten

€ 19.577

8,5 %

Deze pagina is gebouwd op 04/28/2021 12:13:56 met de export van 10/29/2020 13:54:14