Begroting 2021
portal

Financiën

Investeringen 2021

In onderstaande tabel zijn de investeringen 2021 opgenomen. Per investering is in de kolom SI (soort investering) vermeld of het een investering met Economisch Nut (EN) is of een investering met Maatschappelijk Nut (MN). De kapitaallasten zijn per investering weergegeven.

Investeringen 2021 (bedragen x € 1.000)

SI

Progr.

Investeringsbedrag 2021

Lasten

2021

2022

2023

2024

Toegankelijkheid openbare (gemeentelijke) gebouwen

MN

0

162

8

8

8

8

Zonnepanelen en zonnecollectoren maatschappelijk vastgoed

MN

0

577

0

0

0

0

Vervanging wegen 2021

MN

2

5.000

0

0

217

215

Uniformering verkeersmaatregelen 2021

MN

2

316

14

14

13

13

Uitvoeringsplan mobiliteit 2021

MN

2

900

0

0

39

39

N279 Veghel Asten voorbereidingskrediet

MN

2

100

4

4

4

4

Verkeersregelinstallaties vervangingen 2021

MN

2

620

37

37

37

37

Voorbereidingskrediet Antoniusschool

EN

4

187

7

6

6

6

Voorbereidingskrediet de Empel

EN

4

182

9

9

9

9

Voorbereidingskrediet MFA De Groene Long

EN

4

402

14

14

14

14

Renovatie, inrichting, verduurzaming, knelpunten/wensen locatie Veghel Bibliotheek Meierijstad

EN

5

710

36

35

35

35

Groenrenovaties

MN

5

459

20

20

20

19

Aanleg kunstgrasveld Spoorzicht

MN

5

132

8

8

8

8

Renovatie groen in integrale projecten

MN

5

1.357

0

0

59

58

Gemeentelijke participatie in openbaar gebied Kloostercomplex Zusters Franciscanessen in Veghel

MN

5

p.m.

Soort investering: MN = Maatschappelijk Nut, EN = Economisch Nut

Deze pagina is gebouwd op 04/28/2021 12:13:56 met de export van 10/29/2020 13:54:14