Begroting 2021
portal

Programmalijnen

Participatie

Participatie

Ambitie

 

Een samenleving en organisatie die op elkaar is ingespeeld en de kaders kent. Participatie is gemeengoed en uit zich in diverse vormen die een meerwaarde opleveren.

“We investeren in de kracht van de samenleving en hebben oog voor de menselijke maat”. Deze quote uit de besturingsfilosofie van Meierijstad is van toepassing bij de ambitie voor het programma Participatie. De samenleving zijn de wijken en dorpen, verenigingen, bedrijven, instellingen en individuele burgers. Een wisselend samenspel tussen de samenleving en de lokale overheid. Sociale innovatie bevordert participatie en het is de kunst om technologie, organisatie en maatschappij slim te benutten en te verbinden door te investeren in mensen, een ‘duurzame maatschappelijke betrokkenheid’.

Activiteiten

 

We geven in 2021 verder vorm aan het traject "Participeren en leren". Dit gebeurt op de onderdelen Cultuur maken, Versterken van wat er is en het onderdeel Samen leren.
Voor 2021 werken we met een ontwikkel- en uitvoeringsprogramma Participatie. Dit programma bevat onder andere een proces voor initiatieven, activiteiten die gericht zijn op het door ontwikkelen van het participatie-gedachtengoed bij medewerkers en de vertaling ervan in het dagelijkse (beleids)werk met de samenleving. We werken in 2021 verder aan de mogelijkheden van digitale participatie, zodat we een mooie mix van online en offline participatiemogelijkheden hebben.  Ook met het college wordt participeren en leren doorontwikkeld, onder andere in de vorm van periodieke casustafels. In 2021 voeren we op verzoek van de gemeenteraad weer startgesprekken met de raad en belanghebbenden. Dit gebeurt in goede samenwerking met de griffier.

Het Nieuwe Ideeën Fonds (voorheen burgerinnovatiefonds) biedt ook in 2021 mogelijkheden voor inwoners van Meierijstad voor initiatieven op het gebied van sociale of technische innovatie en of (innovatieve) participatie. In 2021 werken we verder aan meer bekendheid van het fonds onder andere op basis van de adviezen van ConsultingKids.

Deze pagina is gebouwd op 04/28/2021 12:13:56 met de export van 10/29/2020 13:54:14