Begroting 2021
portal

Programmalijnen

Gezondheid

Gezondheid

Ambitie

De programmalijn gezondheid heeft als ambitie dat de inwoners van Meierijstad in een gezonde leefomgeving kunnen leven. We willen de achterstanden in gezondheid verkleinen. We willen meer gewicht toekennen aan het belang van gezondheid. Daarbij willen we vooral ook de samenwerking met andere terreinen (sociaal domein, ruimte e.d.) opzoeken. Deze samenwerking is noodzakelijk om tot echte verbeteringen te komen.

Activiteiten

De gezonde inwoner in een gezonde leefomgeving is en blijft het uitgangspunt. Datzelfde geldt voor het gedachtegoed positieve gezondheid. In 2021 blijven we daarom inzetten om een gezonde leefstijl te stimuleren en gezondheidsverschillen te verkleinen. We willen dat de inwoner meer bewust is van gezond gedrag en invloeden op zijn gezondheid. Daarbij gaan we meer inwoners kansen bieden hun levenspatroon te veranderen. Datzelfde geldt voor bedrijven/instellingen: we gaan hen stimuleren/motiveren om bewuster om te gaan met gezondheid van werknemers. Inzetten op kleinere verschillen tussen arm-rijk en leefstijlbegeleiding/coaching om zo verandering van leefstijl te stimuleren. Wegens Corona is leefstijl en preventie nog belangrijker geworden. Datzelfde geldt voor de relatie tussen gezondheid, milieu, lucht en fysieke leefomgeving. Ook daar gaan we ons meer op focussen. Problemen en vraagstukken willen we daarom nog meer integraal en gezamenlijk aanpakken.

Deze pagina is gebouwd op 04/28/2021 12:13:56 met de export van 10/29/2020 13:54:14