Begroting 2021
portal

Programmalijnen

Inclusie

Inclusie

Ambitie

‘Iedereen kan meedoen’ is klare taal voor ‘Inclusie’. De ambitie is een samenleving waarin iedereen mee kan doen. Dit betekent Meierijstad fysiek, sociaal en digitaal toegankelijk maken.

Activiteiten

Meierijstad heeft een voortrekkersrol op het gebied van toegankelijkheid en werkt aan de ‘Meierijstadse inclusie agenda’. Iedereen heeft immers het recht om mee te doen in de maatschappij. Dat geldt voor fysieke voorzieningen en voor digitale voorzieningen, zoals websites. In 2021 geven we verder vorm en inhoud aan de Inclusie agenda samen met ervaringsdeskundigen, netwerkorganisaties en andere partijen.

Deze pagina is gebouwd op 04/28/2021 12:13:56 met de export van 10/29/2020 13:54:14