Begroting 2021
portal

Bijlagen

Nieuwe bestedingen 2021-2024

In deze tabel zijn de lasten van de nieuwe bestedingen 2021-2024 weergegeven. Deze lasten zijn per programma opgenomen onder 'ontwikkelambities'. Daar is tevens een toelichting vermeld.

Nieuwe bestedingen 2021-2024 (bedragen x € 1.000)

Progr.

Jaarlijkse lasten

2021

2022

2023

2024

Leefbaarheidsmonitor, vervolgmetingen *

0

40,0

40,0

Participeren en leren *

0

20,0

20,0

Innovatie Centrum Circulair aanvullend nodig *

3

125,0

125,0

125,0

Al beschikbaar *

3

-70,0

-70,0

-70,0

Bijdrage aan centrummanagementorganisaties *

3

25,0

25,0

Instellen gevel- en verplaatsingssubsidie *

3

70,0

70,0

60,0

Formatie-uitbreiding i.v.m. coördinator evenementen *

3

58,0

Erfgoedvisie *

5

20,0

p.m.

p.m.

p.m.

Leefbaarheidsimpuls Omnipark Erp *

5

50,0

50,0

Inventarisatieonderzoek informatiepanelen Meierijstad *

5

25,0

Actualiseren bosbeheerplan *

5

28,0

Herstel droogteschade plantsoenen *

5

329,0

Ontwikkeling themaprogramma’s Lokale Omroep Meierijstad *

5

30,0

Vervanging van probleembomen *

5

100,0

100,0

Datawarehouse ontwikkeling (t.l.v. budget preventie en innovatie)

6

Preventie en Innovatie **

6

500,0

500,0

Doorontwikkeling bestaand beleid Participatiewet **

6

500,0

500,0

Bevorderen verduurzaming van de organisatie en samenleving – wups *

7

Uitvoering en bijstellen woonbeleid

8

10,0

10,0

10,0

10,0

Uitvoering en bijstellen woonbeleid, werkbudget*

8

50,0

Uitwerken omgevingsvisie in een omgevingsplan *

8

400,0

Dekking:

Dekking eenmalige uitgaven algemene reserve *

-1.260

-360

-115

-40

Dekking eenmalige uitgaven reserve sociaal domein **

-1.000

-1.000

Totaal netto lasten bestedingen

10

10

10

10

Deze pagina is gebouwd op 04/28/2021 12:13:56 met de export van 10/29/2020 13:54:14