Begroting 2021
portal

Algemeen

Voorstel

Datum raadsvergadering
5 november 2020
Onderwerp
Programmabegroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024
Voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders
d.d. 22 september 2020
Voorstel om te besluiten:

  1. De programmabegroting 2021 en de meerjarenraming 2022-2024 van de gemeente Meierijstad vast te stellen
  2. De kredieten voor nieuwe investeringen 2021 die de korte route volgen beschikbaar te stellen tot een bedrag van € 2.876.000.
  3. De kredieten voor vervangingsinvesteringen 2021 beschikbaar te stellen tot een totaalbedrag van € 1.559.000 en de jaarlijkse lasten te dekken uit het budget voor vervangingsinvesteringen.
  4. De bestemmingsreserve Sociaal Domein te handhaven voor het bestedingsdoel transformatie, preventie en innovatie binnen het sociaal domein.
  5. Kennis te nemen van de 4G-monitor Sociaal Domein juli 2020
Deze pagina is gebouwd op 04/28/2021 12:13:56 met de export van 10/29/2020 13:54:14