Begroting 2021
portal

Programma's

2 Verkeer, vervoer en waterstaat

Wat willen we bereiken?

Optimale bereikbaarheid en verkeersveiligheid, waarbij de kwaliteit van de openbare ruimte de leefbaarheid vergroot.

Beleidsindicatoren

De verplichte beleidsindicatoren van Programma 2 zijn vervallen.

Lasten & baten

x €1.000

Lasten

€ 9.957

4,3 %

Baten

€ 900

0,4 %

Deze pagina is gebouwd op 10/22/2020 19:15:37 met de export van 10/21/2020 14:14:46